<
   
  
 
 


 

 

   

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

I MERYTORYCZNE ZA 2017 ROK

Wprowadzenie do sprawozdania za 2017

 

Bilans za 2017 rok

 

Rachunek zysków i strat za 2017 rok

 

Informacja dodatkowa do sprawozdania za 2017 rok

 

Sprawozdanie merytoryczne za 2017

 

 

powrót do strony głównej


©Webmaster: Krystyna
 i Staszek ©

Aktualizacja: 04-Feb-2019
Listopad 2009