<
   
  
 
 


 

 

   

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

I MERYTORYCZNE ZA 2019 ROK

Wprowadzenie do sprawozdania za 2019

 

Bilans za 2019 rok

 

Rachunek zysków i strat za 2019 rok

 

Informacja dodatkowa do sprawozdania za 2019 rok

 

Sprawozdanie merytoryczne za 2019 rok

 

Protokól Komisji Rewizyjnej

 

 

powrót do strony głównej


©Webmaster: Krystyna
 i Staszek ©

Aktualizacja: 13-Mar-2020
Listopad 2009