<
   
  
 
 


 

 

   

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

I MERYTORYCZNE ZA 2020 ROK

Wprowadzenie do sprawozdania za 2020 rok

 

Bilans za 2020 rok

 

Rachunek zysków i strat za 2020 rok

 

Informacja dodatkowa do sprawozdania za 2020 rok

 

Sprawozdanie merytoryczne za 2020 rok

 

Protokól Komisji Rewizyjnej

 

 

powrót do strony głównej


©Webmaster: Krystyna
 i Staszek ©

Aktualizacja: 04-Mar-2021
Listopad 2009