<
   
  
 
 


 

 

   

A R C H I W U M

Archiwum "Aktualności" zobacz tutaj

Władze BSL w latach 2017-2021

Zarząd: (od 24.10.2017 r.)
Prezes - Hanna Owczarzak
Wiceprezes - Franciszek Reszkowski
Wiceprezes - Tadeusz Orłowski
Sekretarz - Stanisław Raszke
Skarbnik - Maria Szarpak
Czlonek Zarzadu - Henryk Koprowski

Komisja Rewizyjna: (od 24.10.2017 r.)
Przewodniczacy - Irena Kluczkowska
Sekretarz - Marek Kozłowski
Czlonek Komisji - Władysław Sztejnwald

HARMONOGRAM DZIAŁANIA - 2018 rok

30.01.2018      Spotkanie programowe i występ Zespołu Teatralno-Kabaretowego "Galimatias" - w "Orion"-ie.27.02.2018      Spotkanie z przedstawicielem urzędu skarbowego i sprawy organizacyjne - w "Orion"-ie.
27.03.2018      Walne Zebranie Członków – sprawozdawcze, w tym zatwierdzenie sprawozdania finansowego
                     za 2017 rok - w "Orion"ie.
24.04.2018     Spotkanie z dr Magdaleną Bańkowską-Woźniak z Centrum Onkologii w Bydgoszczy - w "Orionie".
29.05.2018      Prelekcja nt. rehabilitacji ruchowej laryngektomowanych - w "Orion"-ie.
26.06.2018      (Termin rezerwowy)

               lipiec, sierpień               przerwa wakacyjna

25.09.2018     Spotkanie z doc dr hab Anną Sinkiewicz - w "Orion"-ie.
30.10.2018     Spotkanie z pogadanką nt. dietetyki - w "Orion"-ie.
27.11.2018     Spotkanie organizacyjne i prelekcja psychologa - mgr Anny Miłkowskiej + Msza Św. - w siedzibie                       „Caritas”.
11.12.2018     Spotkanie Wigilijne (w restauracji Atmosfera).

         Zebrania organizacyjne odbywają się w Klubie ORION w Bydgoszczy  (ulica 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich 1,          I-sze piętro, Osiedle Błonie)  wg następującego planu:
         godzina     12.45 – 13.00   nauka mowy;
                        13.00 – prelekcja/szkolenie/sprawy organizacyjne.
         Msze św.  13.02.2018   godz. 13.00     w kaplicy „Caritas” przy Kościele pw. Św. Józefa, ul. Bełzy (ul. Toruńska          /Cienista) oraz
                15.05.2018   godz. 13.00                                           
                27.11.2018   godz. 13.00

 czerwiec - (rehabilitacyjny turnus wczasowy, "LeDan" Chłopy).
                 UWAGA -odwolany.  
sierpień  - 3-dniowy wyjazd wycieczkowo-pielgrzymkowy do Kodenia.

                                       Zatwierdzono na zebraniu BSL – 30.01.2018 r.

HARMONOGRAM DZIAŁANIA - 2017 rok

31.01.2017      Spotkanie programowe i występ zespołu kabaretowo-teatralnego "Galimatias" - w "Orion"-ie.
28.02.2017       Spotkanie z przedstawicielem urzędu skarbowego i sprawy organizacyjne - w "Orion"-ie.
28.03.2017      Walne Zebranie Członków – sprawozdawczo-wyborcze, w tym zatwierdzenie sprawozdania finansowego
                        za 2016 rok w "Orion"ie.
25.04.2017     Spotkanie w "Orionie" - przed jubileuszem.
30.05.2017      Doświadczenia 30-lecia ruchu laryngektomowanych w kompleksowej ich rehabilitacji - w "Orion"-ie.

            czerwiec, lipiec, sierpień                              przerwa wakacyjna

26.09.2017      - w "Orion"-ie. :   ODWOŁANE !!!
(31.10.2017)     UWAGA: ZMIANA TERMINU NA 24.10.2017  Walne Zebranie Czlonków - wyborcze - w "Orion"-ie.
28.11.2017      Spotkanie organizacyjne i prelekcja psychologa - mgr Anny Miłkowskiej + Msza Św.  (w siedzibie „Caritas”).
19.12.2017      Spotkanie Wigilijne (w restauracji Atmosfera).

         Zebrania organizacyjne odbywają się w Klubie ORION w Bydgoszczy  (ulica 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich 1, I-sze piętro, Osiedle Błonie)  wg następującego planu:
  godzina     12.45 – 13.00   nauka mowy;
                   13.00 – prelekcja/szkolenie/sprawy organizacyjne.
  Msze św.  14.02.2017   godz. 13.00     w kaplicy „Caritas” przy Kościele pw.
                                                               Św. Józefa, ul. Bełzy (ul. Toruńska /
                   28.11.2016   godz. 13.00                                             Cienista)
16.05.-17.05.2017 - jubileusz 30-lecia ruchu laryngektomowanych
13.06.-27.06.2017 - rehabilitacyjny turnus wczasowy, "LeDan" Chłopy.
23.09.-25.09. - spotkanie szkoleniowo-integracyjne w Ciechocinku.
                                       Zatwierdzono na zebraniu BSL – 31.01. i 28.03.2017 r.

Władze BSL w latach 2014 - 2017

Zarząd: (od 25.03.2014 r.)
Prezes - Hanna Owczarzak
Wiceprezes - Franciszek Reszkowski
Wiceprezes - Grzegorz Wiśniewski
Sekretarz - Stanisław Raszke
Skarbnik - Zofia Gąsiorowska
Czlonek Zarzadu - Zbigniew Piotrowski

Komisja Rewizyjna: (od 25.03.2014 r.)
Przewodniczacy - Irena Kluczkowska
Czlonek Komisji - Andrzej Najdrowski
Czlonek Komisji - Wojciech Mikołajczak

HARMONOGRAM DZIAŁANIA - 2016 rok

26.01.2016      Spotkanie programowe, występ zespołu kabaretowo-teatralnego "Galimatias" i potańcówka - w "Orion"-ie. 23.02.2016      Spotkanie z przedstawicielem urzędu skarbowego - w "Orion"-ie.
29.03.2016      Walne Zebranie Członków – sprawozdawcze, w tym zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2015 rok -                         w "Orion"ie.
26.04.2016      Spotkanie w Miejskim Centrum Kultury - zapoznanie się z ofertą Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy
                        w MCK Bydgoszcz, ul. Marcinkowskiego 12.
24.05.2016      Spotkanie z ciekawym człowiekiem - w "Orion"-ie.

            czerwiec, lipiec, sierpień                                    przerwa wakacyjna

27.09.2016      Prelekcja pani dr M. Bańkowskiej-Woźniak - w "Orion"-ie.
25.10.2016      Spotkanie z przedstawicielem Powiatowego Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności - w "Orion"-ie. 29.11.2016      Spotkanie organizacyjne i prelekcja psychologa - mgr Anny Miłkowskiej + Msza Św.  (w siedzibie „Caritas”). 13.12.2016      Spotkanie Wigilijne. (w restauracji Atmosfera").

         Zebrania organizacyjne odbywają się w Klubie ORION w Bydgoszczy  (ulica 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich 1, I-sze piętro, Osiedle Błonie)  wg następującego planu:                         
  godzina     12.30 – 13.00   nauka mowy;
                   13.00 – prelekcja/szkolenie/sprawy organizacyjne.
  Msze św.  11.02.2016   godz. 13.00     w kaplicy „Caritas” przy Kościele pw.
                   13.05.2016   godz. 13.00     Św. Józefa, ul. Bełzy (ul. Toruńska /
                   29.11.2016   godz. 13.00                                             Cienista)
16.06.-30.06.2016 - rehabilitacyjny turnus wczasowy, "Górnik" Łeba.
09-11.09.2016 - spotkanie szkoleniowo-integracyjne w Ciechocinku.

HARMONOGRAM DZIAŁANIA - 2015 rok

27.01.2015      Spotkanie programowe, występ kabaretu "Galimatias" i potańcówka. ("Orion")
24.02.2015      Pogadanka Prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, z badaniem poziomu cukru we krwi. ("Orion")
31.03.2015      Walne Zebranie Członków – sprawozdawcze, w tym zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2014 rok. ("Orion")
28.04.2015      Spotkanie integracyjno-poznawcze w studiu telewizyjnym OTV Bydgoszcz. (ul. Kujawska 7)
26.05.2015      Spotkanie integracyjne na barce "Lemara" + (ewentualnie) rejs statkiem po Brdzie. (wejście od Rybiego Rynku)
30.06.2015      Termin rezerwowy – w trakcie turnusu rehabilitacyjnego. ("Orion")

            lipiec, sierpień                                    przerwa wakacyjna

29.09.2015      Prelekcja pani dr M. Bańkowskiej-Woźniak, laryngologa-onkologa  ("Orion")
27.10.2015      Spotkanie z przedstawicielem Powiatowego Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności. ("Orion")
24.11.2015      Spotkanie organizacyjne i prelekcja psychologa - mgr Anny Miłkowskiej + Msza Św.  (w siedzibie „Caritas”).
15.12.2015      Spotkanie Wigilijne. (w restauracji "Tango") UWAGA: zmiana na restaurację "Twardowski".

         Zebrania organizacyjne odbywają się w Klubie ORION w Bydgoszczy  (ulica 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich 1, I-sze piętro, Osiedle Błonie)  wg następującego planu:
  godzina      12.30 – 13.00   nauka mowy;
                   13.00 – prelekcja/szkolenie/sprawy organizacyjne.
  Msze św.    10.02.2015   godz. 13.00     w kaplicy „Caritas” przy Kościele pw.
                   12.05.2015   godz. 13.00     Św. Józefa, ul. Bełzy (ul. Toruńska /
                   24.11.2015   godz. 13.00                                                Cienista)
18.06.-02.07.2015 - rehabilitacyjny turnus wczasowy, "Górnik" Łeba.
ok. 15.08.2015 - wyjazd integracyjno-turystyczno-pielgrzymkowy, Wambierzyce - Praga (4 dni).
                                               Zatwierdzono na zebraniu BSL – 27.01.2015 r.

 

HARMONOGRAM DZIAŁANIA - 2014 rok

28.01.2014      Spotkanie programowe i potańcówka.
25.02.2014      Szkolenie prowadzone przez przedstawicieli Urzędu Skarbowego.
25.03.2014      Walne Zebranie Członków – sprawozdawczo-wyborcze, w tym zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2013 rok
                      i wybory nowych władz Stowarzyszenia.
29.04.2014      Prelekcja J. Klimaszewskiego nt. „Zasady egzekucji komorniczej."
27.05.2014      Spotkanie organizacyjne + prelekcja dr Magdaleny Bańkowskiej-Woźniak, specjalisty onkologa-otolaryngologa.
24.06.2014      Termin rezerwowy – prawdopodobnie turnus rehabilitacyjny.
            lipiec, sierpień                                    przerwa wakacyjna
30.09.2014      Pogadanka nt. diety w chorobach nowotworowych + spotkanie organizacyjne.
28.10.2014      Zasady pielęgnacji stomy po laryngektomii + spotkanie organizacyjne.
25.11.2014      Spotkanie organizacyjne i prelekcja psychologa - mgr Anny Miłkowskiej + Msza Św.  (w siedzibie „Caritas”).
16.12.2014      Spotkanie Wigilijne. (w restauracji "Tango").
         Zebrania odbywają się w Klubie ORION w Bydgoszczy  (ulica 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich 1, Osiedle Błonie)  wg następującego
         planu:
         godzina      12.30 – 13.00   nauka mowy;
                          13.00 – prelekcja/szkolenie/sprawy organizacyjne.
         Msze św.    11.02.2014   godz. 13.00     w kaplicy „Caritas” przy Kościele pw.
                          13.05.2014   godz. 13.00     Św. Józefa, ul. Bełzy (ul. Toruńska /
                          25.11.2014   godz. 13.00                                                Cienista)
16.-30.06.2014 – Łeba, rehabilitacyjny turnus wczasowy.       
Sierpień'2014 - ok. 18-tego, Wilno (4-5 dni), wyjazd integracyjno-turystyczno-pielgrzymkowy.  
Wrzesień'2014 - 12-ty lub 19-ty (2-3 dni), wyjazd rehabilitacyjno-integracyjny do Ciechocinka.
                                               Zatwierdzono na zebraniu BSL – 29.01.2013 r.

WŁADZE BSL w okresie XI.2010 - III.2013

ZARZĄD
Prezes - Hanna Owczarzak
Wiceprezes - Krystyna Piasecka (do 20.04.2012 r.)
Wiceprezes - Franciszek Reszkowski
Sekretarz - Stanisław Raszke
Skarbnik - Zofia Gąsiorowska
Czlonek Zarzadu - Zbigniew Piotrowski

KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczacy - Kazimierz Jastrzembski (do 19.10.2012 r.)
Czlonek Komisji - Leon Bąk (do 22.03.2011 r.)
Czlonek Komisji - Andrzej Najdrowski (od 29.03.2011 r.)
Czlonek Komisji - Wojciech Mikołajczak
Przewodnicząca - Irena Kluczkowska (od 27.11.2012 r.)

HARMONOGRAM DZIAŁANIA na 2013 rok

29.01.2013   Spotkanie programowe i karnawałowe.
26.02.2013   Szkolenie prowadzone przez przedstawicieli Urzędu Skarbowego.
26.03.2013   Walne Zebranie Członków – sprawozdawcze, w tym zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2012 rok
     i wybory nowych władz Stowarzyszenia.
30.04.2013   Prelekcja J. Klimaszewskiego nt. „Zasady egzekucji komorniczej."
28.05.2013   Spotkanie organizacyjne + prelekcja dr Magdaleny Bańkowskiej-Woźniak, specjalisty onkologa-otolaryngologa.
25.06.2013   Termin rezerwowy – prawdopodobnie turnus rehabilitacyjny.
            lipiec, sierpień                                   przerwa wakacyjna
24.09.2013   Szkolenie prowadzone przez dr J. Przybyszewską z Katedry Żywienia i Diabetyki CM UMK.
29.10.2013   Spotkanie organizacyjne + instruktaż korzystania z komputera i internetu.
26.11.2013   Spotkanie organizacyjne i prelekcja psychologa - mgr Anny Miłkowskiej + Msza Św.  (w siedzibie „ Caritas”).
10.12.2013   Spotkanie Wigilijne.
    Zebrania odbywają się w Klubie ORION w Bydgoszczy  (ulica 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich 1, Osiedle Błonie)  wg następującego planu: godzina 12.30 – 13.00   nauka mowy; 13.00 – prelekcja/szkolenie/sprawy organizacyjne.
    Msze św.  11.02.2013  godz. 13.00;  13.05.2013  godz. 13.00;  26.11.2013   godz. 13.00 w kaplicy „Caritas” przy Kościele pw.
                      Św. Józefa, ul. Bełzy (ul. Toruńska /Cienista)
15.-29.06.2013 – Łeba, rehabilitacyjny turnus wczasowy.       
Maj lub przełom sierpnia i września – Góra Św. Anny (2-3 dni), wyjazd integracyjno-turystyczny.
Wrzesień - Ciechocinek (2-3 dni), wyjazd rehabilitacyjno-integracyjny.

Harmonogram spotkań 2012
31.01.2012 Spotkanie programowe i karnawalowe.
10.02.2012 Msza Swieta z okazji Swiatowego Dnia Chorych i spotkanie przy ulicy Belzy/Torunskiej
28.02.2012 Szkolenie prowadzone przez przedstawicieli urzedu skarbowego.
27.03.2012 Walne Zebranie Czlonków – sprawozdawcze, w tym zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2011 rok i ewentualna       zmiana statutu.
24.04.2012 Szkolenie dotyczace pielegnacji stomy po laryngektomii.
14.05.2012 Msza Sw. i spotkanie przy ulicy Belzy/Torunskiej.
29.05.2012 Spotkanie integracyjno-informacyjne.
26.06.2012 Szkolenie prowadzone przez rzeczoznawce PZMot Mieczyslawa Kocikowskiego na tematy motoryzacyjne
                  lipiec, sierpien              przerwa wakacyjna
25.09.2012 Szkolenie prowadzone przez dr J. Przybyszewska z Katedry Zywienia i Diabetyki CM UMK.
30.10.2012 Spotkanie z lekarzem laryngologiem-onkologiem dr M. Bankowska- Wozniak.
27.11.2012 Msza Swieta i spotkanie przy ul. Belzy/Torunskiej z psychologiem mgr a. Milkowską.
11.12.2012 Spotkanie wigilijne.
Zebrania odbywaja sie w Klubie ORION w Bydgoszczy (ulica 16 Pulku Ulanów Wielkopolskich 1, Osiedle Blonie) wg nastepujacego planu: godzina 12.30 – 13.00 nauka mowy; 13.00 – wyklad/ szkolenie/sprawy organizacyjne.
Msze sw. 10.02.2012 godz. 14.30 - ul. Wl. Belzy 11 (ul. Torunska) 14.05.2012 godz. 13.00 - ul. Atolowa 6 (Osowa Góra)  27.11.2012 godz. 13.00
25.05.–07.06. - Darlówko Zach., rehabilitacyjny turnus wczasowy.  Koniec wrzesnia - Ciechocinek (3 dni), wyjazd rehabilitacyjno-integracyjny Koniec czerwca lub przelom sierpnia i wrzesnia - Niepokalanów i Kazimierz Dln. (3 dni), wycieczka integracyjno-turystyczna.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ 2011  
25.01.2011      Spotkanie programowe i karnawałowe.
11.02.2011      Msza Święta z okazji Światowego Dnia Chorych.
22.02.2011      Szkolenie prowadzone przez przedstawicieli Urzędu Skarbowego.
29.03.2011      Szkolenie prowadzone przez dr Magdalenę Bańkowską-Woźniak, lekarza laryngologa-onkologa oraz Walne Zebranie                       Członków – sprawozdawcze, w tym zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2010 rok.
26.04.2011      Szkolenie prowadzone przez logopedę.
13.05.2011      Msza Święta.
31.05.2011      Szkolenie prowadzone przez dr U. Kaźmierczak, specjalistę ds. rehabilitacji ruchowej.
28.06.2011      Szkolenie prowadzone przez mgr A. Miłkowską, psychologa.
                  lipiec, sierpień                        przerwa wakacyjna
27.09.2011      Szkolenie prowadzone przez dr J. Przybyszewską z Katedry Żywienia i Diabetyki CM UMK.
25.10.2011      Spotkanie nt. „Założenie i prowadzenie ogrodu syberyjskiego”. Prezentację prowadzą Zofia i Hieronim Łukaszewscy.
29.11.2011      Msza Święta.
13.12.2011      Spotkanie Wigilijne.
      Zebrania odbywają się w Klubie ORION w Bydgoszczy  ( ulica 16 Pułku Ułanów    
      Wielkopolskich 1, Osiedle Błonie)  wg następującego planu:
                         godzina      12.30 – 13.00   nauka mowy;
                                          13.00 – wykład/ szkolenie/sprawy organizacyjne.
                         Msze św.    11.02.2011   godz.12.30    
                                          13.05.2011   godz.13.00            w Kościele p. w. Św. Józefa      
                                          29.11.2011   godz. 13.00           ul. Wł. Bełzy 11 (ul. Toruńska)
17.06.–01.07. - Łeba, rehabilitacyjny turnus wczasowy.       
Wrzesień - Ciechocinek (3-4 dni), wyjazd rehabilitacyjno-szkoleniowy, mający przygotować
                chętnych do wspomagania osób bezpośrednio przed i po operacji krtani.                  
II połowa maja - Łagiewniki (3 dni), wycieczka.   

WŁADZE SPÓŁKI w latach 2007-2010
Zarząd:

   Prezes - Hanna Owczarzak
   Wiceprezes - Bronisław Starzyk
   Wiceprezes - Henryka Kaźmierczak
   Sekretarz - Andrzej Stypczyński
   Skarbnik - Irena Kluczkowska
   Czlonek Zarzadu - Zbigniew Piotrowski
Komisja Rewizyjna:
   Przewodniczacy - Kazimierz Jastrzembski
   Czlonek Komisji - Leon Bąk
   Czlonek Komisji - Sabina Najdek
                             i Franciszek Reszkowski

Pielgrzymka do Częstochowy 2010 r.: tutaj

HARMONOGRAM SPOTKAŃ 2010              
26.01.2010 Spotkanie programowe i karnawałowe
11.02.2010 Msza Święta z okazji Światowego Dnia Chorych i spotkanie przy ulicy Bełzy
23.02.2010 Szkolenie prowadzone przez przedstawiciela urzędu skarbowego
30.03.2010 Szkolenie prowadzone przez fizjoterapeutę. Walne zebranie sprawozdawcze
27.04.2010 Szkolenie prowadzone przez logopedę
13.05.2010 Msza Św. i spotkanie przy ulicy Bełzy
25.05.2010 Sprawy organizacyjne
22.06.2010 Szkolenie prowadzone przez lekarza otolaryngologa
28.09.2010 Szkolenie prowadzone przez przedstawiciela firmy Majer; prezentacja elektronicznych protez głosowych oraz sprzętu                  pomocniczego
26.10.2010 Zebranie sprawozdawczo-wyborcze - UWAGA: zmiana na 30.XI.
30.11.2010 Msza Święta i spotkanie przy ul. Bełzy - UWAGA: zmiana na 26.X.
14.12.2010 Spotkanie wigilijne
     *kolor* - nietypowy termin lub miejsce spotkania
Zebrania odbywają się w Klubie ORION w Bydgoszczy (ulica 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich 1, Osiedle Błonie)
wg następującego planu:
godzina 12.30 - 13.00 nauka mowy
godzina 13.00 - wykład / szkolenie/sprawy organizacyjne
Msze Święte
11.02.2010 godz. 13.00 Kościół p w. Św. Józefa, ul. Bełzy 11 (Toruńska)
13.05.2010 godz. 15.00 Kościół p.w. Św. Józefa
30.11.2010 godz. 13.00 Kościół p.w. Św. Józefa - Uwaga: zmiana na 26.X.
Spotkania wyjazdowe
24.05. - 07.06.2010 Turnus rehabilitacyjny w Łebie
28.06. - 29.06.2010 Wyjazd pielgrzymkowy do Czestochowy
wrzesień 2010 Szkolenie w Ciechocinku - odwołane

Krystyna - wrzesien'2010

 

 

 
©Webmaster: Krystyna
 i Staszek©
Aktualizacja: 16-Apr-2021
Listopad 2009